25.11.2008

Valg av tillitsvalgt i Odfjell Casing Service

I forbindelse med at vår kollega og tillitsvalgt Frode Hjelle slutter i bedriften trenger klubben en ny tillitsvalgt for offshore ansatte i OWS. Det er kommet inn forslag på to kandidater til tillitsvervet i klubben.

Suppleringsvalg av tillitsvalgte for offshore personell i Odfjell Well Services

 

I forbindelse med at vår kollega og tillitsvalgt Frode Hjelle slutter i bedriften trenger klubben en ny tillitsvalgt for offshore ansatte i OWS. Det er kommet inn forslag på to kandidater til tillitsvervet i klubben.

 

Disse kandidater har sagt seg interesserte i, og er villige til å påta seg vervet:

 

·        Espen Solberg

·        Svein Krosli

 

En av disse 2 skal velges som tillitsvalgt, og svarfristen til å stemme er satt til

31.desember 2008.

 

Din stemme kan sendes enten pr. post eller på e-mail.

 

Klikk på ”Stemmeseddel” og fyll denne ut.
Sendes deretter på e-mail til Eva Karin Pedersen, mailadresse:
evpe@odfjelldrilling.com

 

Hvert enkelt medlem har også fått tilsendt stemmeseddel i posten.
Ved svar via post returneres stemmeseddel til adresse:

 

Odfjell Drilling Fagforening avd. 171

v/Eva-Karin Pedersen

Postboks 33 Kokstad

5863 Bergen

 

Med hilsen

Harald Hereid

Hovedtillitsvalgt Odfjell Well Services A/S

 

  
        
 
OffShore
OnShore  

   
Odfjell Drilling Fagforening avd. 171 Postboks 33 Kokstad 5863 Bergen. | Login